Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2018 10 31

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis DU* (EUR) 2018 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Ministras
3292 3343 3343 3343
Viceministras, ministerijos kancleris
2257 2579 2579 2592
Ministro patarėjas
1724 2186 2186 2186
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1997 2098 2135 2141
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1536 1533 1528 1598
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1997 2057 2076 2116
Skyriaus patarėjas     1778 1181
Vyriausiasis specialistas
1132 1159 1164 1172
Vyresnysis specialistas
911 971 940 974
Atašė
1289 1307 1385 1321

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis DU* (EUR) 2018 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) 2018 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR)
Vyriausiasis specialistas
937 1011 1034 1034
Vyresnysis specialistas
936 985 1012 997

Paaiškinimas: *darbo užmokestis

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2018 metai:

  • I ketvirtį išleista 296,29 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista 116,60 EUR (darbiniai pietūs)
  • III ketvirtį išleista 57,60 EUR (darbiniai pietūs)

Archyvas