Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2017 11 02

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. ll
 ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
2017 m. lll
ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Ministras
3292 3292 3292
Viceministras, ministerijos kancleris
2071 2300 2328
Ministro patarėjas
1471 1788 1818
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas
1978 1955 1991
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1595 1571 1499
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas
1951 2020 2020
Vyriausiasis specialistas
1115 1136 1140
Vyresnysis specialistas
888 909 913
Atašė
1289 1289 1289

Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. l ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2017 m. ll
 ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
2017 m. lll
 ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vyriausiasis specialistas
920 942 940
Vyresnysis specialistas
937 939 935
Specialistas
740 709 -

 

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2016 metai:

  • IV ketvirtį išleista: 894,07 EUR (suvenyrai, darbiniai pietūs)

2017 metai:

  • I ketvirtį išleista: 33,54 EUR (darbiniai pietūs)
  • II ketvirtį išleista: 122,50 EUR (darbiniai pietūs)

Archyvas